Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Prelegenci i referaty 2016

III Konferencja ZRE Katowice - tematy i wystąpienia.

1.

Montaż turbin - problemy, nowości i ciekawostki z budowy największego bloku energetycznego w Polsce / montaż turbozespołu bloku 11 dla Enea Wytwarzanie

Robert Czub

 

2.

"3"

Krzysztof Dembiński

 

3.

Wykryte wady na zmodernizowanym wirniku NP turbiny typu 13K215

Piotr Mastela oraz Grzegorz Lasota

 

4.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji turbin parowych 18K370 w aspekcie awarii węzła stopnia regulacyjnego części wysokopręznych.

Grzegorz Bzymek

 

5.

Projekty Infrastrukturalne - realizacja i zagrożenia

Marcin Kost

 

6.

Wpływ obciążeń od rurociągów na rozkład sił w łapach korpusu turbiny

Piotr Mastela oraz Karol Trzebiński

 

7.

Remont Kapitalny kotła - planowanie i realizacja, problemy i wyzwania zamawiąjącego i wykonawcy

Marcin Morawski oraz Sławomir Dziaduła

 

8.

"Reportaż z Grain"

Paweł Przeworski

 

9.

Koncepcja działania Laboratorium podczas realizacji zadań związanych z remontem, modernizacją oraz budową polskiej energetyki

Łukasz Kościelniak oraz Piotr Zięcina

 

10.

Proces prefabrykacji rurociągów na podstawie modernizacji układu pary świeżej i wtórnie przegrzanej elektrowni Rybnik

Adrian Lniak

 

11.

Modernizacja układów regulacji, zabezpieczeń i smarowania to niezbędna konieczność dla jeszcze eksploatowanych małych turbozespołów.

Zbigniew Stachurski

 


Wystąpienia Sponsorów III Konferencji ZRE Katowice

12.


Transflex-rozwiazanie uszczelnień dla pokryw częściowo wyeksploatowanej średnio- i wysokociśnieniowej armatury.


Radosław Sieczkowski

 

13.

Budowa bloków energetycznych ma parametry nadkrytyczne – ryzyko ubezpieczeniowe i underwriting

Tomasz Kukuła

 

14.

Smarowanie urządzeń energetycznych jako krytyczny proces bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni

Wojciech Majka

 

15.

Inżynier kontraktu - odpowiedzialność i ubezpieczenie

Piotr Wójcik

 

16.

Erozja w układach pyłowo-powietrznych, układów zasilania kotłów pyłowych.

Jacek Malus

 

Nasi prelegenci to specjaliści praktycy w swoich dziedzinach, pasjonaci, którzy związali się z branżą energetyczną.

 

Robert Czub

 

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Bloki parowo - gazowe

3.    Specjalizacja.
Montaż nowych turbozespołów bloków parowych i parowo - gazowych

4.    Największy sukces zawodowy.
Mam nadzieję, że jeszcze przede mną

5.    Zainteresowania prywatne.
Sport, muzyka, historia II wojny światowej

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to ... 
By ludzie bardziej zufali swoim możliwościom i pomysłom, bo tylko dzięki pomysłowości ludzkiej świat idzie do przodu

Temat:  "Montaż turbin"

Temat obejmuje montaż turbozespołu bloku 11 dla Enea Wytwarzanie - problemy, nowości i ciekawostki z budowy największego bloku energetycznego w Polsce, łopatkowanie wirnika na budowie niepraktykowane dotychczas na projektach energetycznych realizowanych w naszym kraju, rozpoczęcie oficjalne montażu turbiny czyli jak to się robi w stylu japońskim.

***

Krzysztof Dembiński

 

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Energetyka zawodowa

3.    Specjalizacja.
Technologie i procesy w energetyce

4.    Największy sukces zawodowy.
…coraz bardziej się do niego zbliżam.

5.    Zainteresowania prywatne.
Historia fizyki, filozofia przyrody, literatura podróżnicza.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłaby to... grawitacja

Temat:  "3"

„Trzy...”, „Tri...”, „Trójgeneracja”, czyli kolejna (a w zasadzie 3w1) generacja wytwarzania energii. O ile kogeneracja jest technologią z którą jesteśmy oswojeni od dziesiątek lat, jako równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, ekonomicznie broniące się samo, z umocnieniami w postaci programów wsparcia, to trójgeneracja dla szerszych odbiorców jest ciągle nowinką.

Z pewną dozą nieśmiałości w naszym kraju przedziera się kolejny przeskok w technologii wytwarzania energii – równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu. 
Wyzwanie jakie stawia nam trójgeneracja, wymaga rozważnego podejścia do inwestycji.
Podjęta będzie próba naświetlenia zagadnień związanych z przemysłowym wytwarzaniem chłodu, zachęcająca do odważniejszych modernizacji polskich elektrociepłowni. 
Z potencjałem i udziałem ZRE Katowice S.A. kompleksowa realizacja tego typu modernizacji jest gwarancją słuszności takiej decyzji.

***

 Grzegorz Lasota 

 

 

1. Wykształcenie:
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2. Obszar zainteresowań zawodowych:
Ogólnie energetyka zawodowa

3. Specjalizacja:
Remonty i modernizacje turbozespołów bloków parowych

4. Największy sukces zawodowy:
Mam nadzieje, że jeszcze przede mną

5. Zainteresowania prywatne:
Muzyka, gra na gitarze basowej, sporty motorowe, snowboarding

Temat: "Wykryte wady na zmodernizowanym wirniku NP turbiny typu 13K215"

Podczas pracy wirnika z prędkością obrotową 3000obr/min wszystkie jego elementy są poddane oddziaływaniom mechanicznym od siły odśrodkowej. Wartość siły łatwo wyliczyć z wzoru:

F = 100mr [kN] lub F = 10mr [t]

gdzie:
F - siła odśrodkowa [kN, t],
m - masa wirująca [kg],
r - odległość środka ciężkości wirującej masy od osi wirowania [m].

Podstawiając wartości ze znanych wirników turbin parowych, łatwo dojść do wniosku że siły wyrywające łopatki wirnikowe z wrębu wynoszą od kilkunastu kN do 2000kN (200ton) dla największych łopatek. Siły te nie pozostają bez odzewu ze strony wrębów na wale. Pojawiają sie tam bowiem znaczne naprężenia które w znacznym stopniu (45÷65%) wyczerpują nośność materiału. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki zgrubnej symulacji Metodą Elementów Skończonych przypadku jednego z bardziej wytężonych wrębów wirnika NP typowej turbiny 200MW. 

***

Grzegorz Bzymek 

 

1. Wykształcenie.
Inżynier energetyk.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Utrzymanie majątku wytwórczego elektrowni.

3. Specjalizacja.
Turbozespoły.

4. Największy sukces zawodowy.
Mam nadzieję, że jeszcze przede mną.

5. Zainteresowania prywatne.
Literatura.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłby to... 
Samochód żony.

Temat:  Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji turbin parowych 18K370 w aspekcie awarii węzła stopnia regulacyjnego części wysokoprężnych.

Prezentacja obejmować będzie przypadki awarii wkładów wewnętrznych turbin 18K360/370 w Elektrowni Opole w latach 2010-2014. Awarie, które nastąpiły w tym okresie, dotyczyły węzła stopnia regulacyjnego. W prezentacji przedstawiony zostanie przebieg każdej z awarii, analiza przyczyn oraz działania naprawcze podjęte w każdym z przypadków. Ponadto, w uzupełnieniu zawarte zostaną kompleksowe analizy konstrukcji elementów oraz zagadnień eksploatacyjnych. Ostatnim elementem prezentacji będzie przestawienie opracowania algorytmów predykcji stanów awaryjnych oraz monitoringu żywotności. 

***

Marcin Kost

 

1. Wykształcenie.
dr nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej, mgr inż. mechaniki i  budowy maszyn (Politechnika Warszawska)
Ukończone studia podyplomowe MBA (Uniwersytet Sztokholm, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
Ukończone studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej (Szkoła Biznesu w Tuluzie, Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa) Ukończone studia podyplomowe z zakresu technologii produkcji i przetwarzania szkła (AGH)

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Zarządzanie projektami, inżyniersko materiały ceramiczne i inżynieria powierzchni.

3. Specjalizacja.
Zarządzanie projektami.

4. Największy sukces zawodowy.
Jeszcze przede mną

5. Zainteresowania prywatne.
Muzyka poważna, narciarstwo biegowe.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłaby to ... 
Wydłużyłbym zimowe dni.

Temat: "Projekty Infrastrukturalne - realizacja i zagrożenia"

We współczesnym biznesie większość przedsięwzięć realizuje się w formie projektów. Ich tematyka jest szeroka i obejmuje ona całość działań biznesu od tych z zakresu inwestycji w kapitał ludzki poprzez IT, czy te związane z redukcją kosztów, aż po realizacje dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Do tych ostatnich zaliczmy inwestycje w infrastrukturę energetyczną, którym poświęcony jest niniejszy artykuł. Projekty infrastrukturalne charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania, wysokim budżetem, a ich czas trwania jest stosunkowo długi. Projekty w swojej definicji zawierają trzy aspekty, których równowaga zapewnia sukces ich realizacji. Są to: jakość, termin i koszty. Podlegają one największym zagrożeniom i każde zachwianie jednego z nich powoduje skutki w dwóch pozostałych. Na podstawie doświadczeń oraz literatury przedstawione zostaną przykłady takich oddziaływań, jak i refleksja dotycząca ich przyczyn, oraz ewentualne sposoby ich zminimalizowania w przyszłości.

***

Karol Trzebiński oraz Piotr Mastela

 Karol Trzebiński

1. Wykształcenie:
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: maszyny i urządzenia energetyczne

2. Obszar zainteresowań zawodowych:
Energetyka zawodowa

3. Specjalizacja:
Rurociągi i armatura

4. Największy sukces zawodowy:
Udział w realizacji projektu EC GP we Włocławku

5. Zainteresowania prywatne:
Żeglarstwo i biegi długodystansowe

Temat: "Wpływ obciążeń od rurociągów na rozkład sił w łapach korpusu turbiny"

Podczas montażu lub remontu turbiny częstym wymaganiem producenta lub klienta jest zapewnienie, że rozkład sił w łapach turbiny jest równomierny. Należy potwierdzić więc, że sztywny korpus jest podparty w czterech punktach a w szczególności, że rozbieżności w obciążeniach pomiędzy łapami prawej i lewej strony nie przekroczą 10, 20% w zależności od wytycznych.

Jak łatwo przypuszczać ustalenie takiego położenia korpusu wymaga niezmienności po stronie geometrii stojaków wraz z ich kotwieniem, a także przyłączonych rurociągów. Te ostatnie z racji specyfiki pracy mogą zmieniać swój sposób oddziaływania na punkty przyłączeń do korpusu. Jak się okazuje nawet pomimo spełnienia warunków dopuszczalnych obciążeń na króćce korpusu, siły od rurociągów wpływają znacząco na rozkład sił w łapach korpusu, tym bardziej im jest on lżejszy.

Niniejsza publikacja omawia obliczenia numeryczne wykonane dla łap nowej turbiny parowej o mocy 460MW montowanej w 2015 roku w jednej z Polskich elektrowni.

 

***

 Sławomir Dziaduła 

 Marcin Morawski 

 

 

1. Wykształcenie:
Ukończone studia wyższe w zawodzie inż. energetyk

2. Obszar zainteresowań zawodowych:
Nowoczesne technologie dla Energetyki

3. Specjalizacja:
Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne

4. Największy sukces zawodowy:
Prowadzenie wdrożenia norm ISO w Elektrowni Jaworzno III, uzyskanie certyfikatu oraz prowadzenie budowy III linii odsiarczania spalin w Elektrowni Jaworzno III –realizacja w bardzo ambitnym terminie.

5. Zainteresowania prywatne:
Wędkarstwo, motoryzacja - motocykle

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
Zapewnienie żywności wszędzie tam gdzie ludzie głodują.

 

1. Wykształcenie:
Ukończone studia wyższe na Politechnice Krakowskiej, kierunek: Energetyka w specjalności Systemy i urządzenia energetyczne

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Kotły parowe

3. Specjalizacja.
Remonty kotłów

4. Największy sukces zawodowy.
Kierownik montażu podczas budowy bloku w EC Tychy

5. Zainteresowania prywatne.
Sport, literatura i nowoczesne technologie

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to...
Wyrównanie poziomu życia w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskej.

Temat: Remont Kapitalny kotła - planowanie i realizacja, problemy i wyzwania zamawiąjącego i wykonawcy"

Temat będzie trzymał się zagadnień wynikających z przygotowania i planowania remontu, które ściśle wiążą się z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz warunkami i miejscem wykonywania prac. Dodatkowo zostanie omówione z jakimi wyzwaniami można spotkać się podczas przygotowania do remontu oraz na samym jego etapie realizacji, kiedy wiele problemów wynika z niezbędnej koordynacji prac. Dodatkowe zagadnienia będą obejmowały przykłady problemów, których nie dało się oszacować na etapie wyceny i przygotowania remontu.

***

Paweł Przeworski 

 

1. Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wydział Mechaniczny-Technologiczny.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Nowe materiały inżynierskie i technologie montażowe w energetyce.

3. Specjalizacja.
Technologia montażu, nadzór technologiczny nad montażem.

4. Największy sukces zawodowy.
Technolog montażu bloków gazowo-parowych oraz kotłów w Wielkiej Brytanii.

5. Zainteresowania prywatne.
Kulinaria, fittness.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłaby to ... 
Zwiększenie poczucia sprawiedliwości społecznej.

Temat: "Reportaż z Grain"

Fotorelacja z montażu trzech bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1275 MW w Grain/ Anglia. Sprawny montaż i dobra organizacja pracy wielu europejskich firm montażowych w tym ZRE Katowice S.A. była kluczem do sukcesu na wyspach brytyjskich i zaowocowała kolejnym kontraktem na pięć identycznych bloków w Pembroke. Wspomnienia z okresu budowy w kilku odsłonach.

***    

Łukasz Kościelniak 

 Piotr Zięcina

 

 

1. Wykształcenie:
Wyższe – Magister w zakresie materiałoznawstwa 
i informatyki

2. Obszar zainteresowań zawodowych:
Zagadnienia związane z badaniami niszczącymi 
i nieniszczącymi. Kierunki rozwoju nowoczesnych badań nieniszczących (PA i TOFD, Radiografia cyfrowa)

3. Specjalizacja:
Badania radiograficzne

4. Największy sukces zawodowy:
Uzyskanie uprawnień na badania NDE przez Laboratorium ZRE według przepisów ASME

5. Zainteresowania prywatne:
Fotografia, motoryzacja

 

1. Wykształcenie:
Ukończone studia wyższe na Politechnice Częstochowskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja: Spawalnictwo oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierunek: Zarządzanie, specjalizacja: Inżynier Jakości

2. Obszar zainteresowań zawodowych:
Radiografia cyfrowa

3. Specjalizacja:
Badania nieniszczące

4. Największy sukces zawodowy:
Wdrożenie badań radiograficznych na przetopie 
w wysokich temperaturach

5. Zainteresowania prywatne:
Muzyka, gra na saksofonie tenorowym, sporty drużynowe, basen

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to...
Brak wojen.

Temat: „Koncepcja działania Laboratorium podczas realizacji zadań związanych z remontem, modernizacją oraz budową polskiej energetyki”

Do zapewnienia jakości realizacji zadań związanych z remontem, modernizacją oraz budową polskiej energetyki niezbędny jest udział badań technicznych. Koncepcja działania Laboratorium Badań Nieniszczących i Niszczących rozwiązuje problemy związane z lokalizacją budowy oraz problemy natury technicznej. Realizacje coraz częściej wymagają udziału Mobilnej Pracowni Radiograficznej, badań radiograficznych przetopu w temperaturze 200˚C, zastosowania specjalistycznych kolimatorów, precyzyjnej endoskopii i analizy składu chemicznego oraz zastosowania najnowszych rozwiązań z udziałem badań metodą TOFD i Phased Array. Dopełnieniem jest kompetentny, certyfikowany personel stosujący nowoczesne wyposażenie pomiarowo badawcze.

***  

Adrian Lniak 

 

1. Wykształcenie.
Studia inżynierskie: kierunek - Automatyka i Robotyka.
Studia magisterskie: kierunek - Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Optymalizacja procesów produkcyjnych.

3. Specjalizacja.
Wytwarzanie rurociągów.

4. Największy sukces zawodowy.
Wciąż do osiągnięcia.

5. Zainteresowania prywatne.
Muzyka, turystyka górska.

Temat: "Proces prefabrykacji rurociągów na podstawie modernizacji układu pary świeżej i wtórnie przegrzanej elektrowni Rybnik"

Referat zawiera opis procesu prefabrykacji rurociągów ciśnieniowych układów pary świeżej i wtórnie przegrzanej wymienianych podczas modernizacji bloków 4 i 6 elektrowni Rybnik dla EDF Polska S.A. Zlecenie wykonane zostało w całości przez ZRE Katowice obejmując zakres od projektu po montaż prefabrykowanych elementów. Podczas prezentacji przedstawione zostaną etapy procesu wytwarzania elementów rurowych i kształtek rurociągowych z zastosowaniem nowoczesnej maszyny do gięcia indukcyjnego łuków oraz pieca do obróbki cieplnej. Przedstawione zostaną wnioski z kooperacji wydziałów projektowego – prefabrykacji rurociągów – remontu kotłów mającej na celu optymalizację czasu remontu poprzez dostarczenie elementów o gabarytach uwzględniających możliwości i warunki montażu.

***

Zbigniew Stachurski 

 

1. Wykształcenie.
Politechnika Krakowska  - Wydział  Mechaniczny: Mechanika i Budowa Maszyn;  
specjalność: Silniki Spalinowe

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Energetyka zawodowa i przemysłowa.

3. Specjalizacja.
Remonty i modernizacje układów olejowych oraz regulacji i sterowania.

4. Największy sukces zawodowy.
Myślę, że jeszcze jest przede mną.

5. Zainteresowania prywatne.
Sport- samoobrona,  motoryzacja, film science fiction.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
Zabroniłbym puszczania reklam w mediach w godzinach: 17:00-24:00

Temat: "Modernizacja układów regulacji, zabezpieczeń i smarowania to niezbędna konieczność dla jeszcze eksploatowanych małych turbozespołów"

W opisie pokazano przykłady modernizacji dwóch różnych obiektów. Ogólnie mówiąc modernizacja układu regulacji polega na zamianie regulacji mechaniczno-hydraulicznej na regulację elektrohydrauliczną. Zapraszam do zapoznania się z treścią referatu.

***

Wystąpienia Sponsorów III Konferencji ZRE Katowice

 

Radosław Sieczkowski / Spetech Sp. z o.o.

1. Wykształcenie.
Doktor nauk technicznych

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Zagadnienia szczelności połączeń kołnierzowych stosowanych w urządzeniach  ciśnieniowych.

3. Specjalizacja.
Uszczelnienia spoczynkowe.

4. Największy sukces zawodowy.
Rozwiązanie problemu nieszczelności reaktora syntezy amoniaku w Grupie Azoty S.A.

5. Zainteresowania prywatne.
Muzyka, turystyka górska.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
bieda w krajach trzeciego świata.

Temat: "Transflex-rozwiazanie uszczelnień dla pokryw częściowo wyeksploatowanej średnio- i wysokociśnieniowej armatury."

 ***

Tomasz Kukuła / Grupa Generali Polska

 

1. Wykształcenie.
Politechnika Warszawska, wydz. Inżynierii Środowiska, specjalizacja „Budowle Hydrotechniczne”
Akademia im. Leona Koźmińskiego, katedra Finansów i Rachunkowości, specjalizacja „Zarządzanie portfelem ryzyk przemysłowych”.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Polityka underwritingowa oraz zarządzanie portfelem ryzyk przemysłowych.

3. Specjalizacja.
Underwriting dużych ryzyk technicznych.

4. Największy sukces zawodowy.
Odpowiedzialność za zaaranżowanie programu reasekuracyjnego i ubezpieczenie projektu budowy i ryzyk operacyjnych dla projektu budowy 2 bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole w oparciu o innowacyjny wording BOT

5. Zainteresowania prywatne.
Kajakarstwo górskie.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
Nielimitowany przez nikogo dostęp do elektryczności i edukacji wszędzie na świecie… ale miała być jedna rzecz… - to może niech tekst „Imagine” John’a Lennon’a stanie się prawdą.

Temat: "Budowa bloków energetycznych ma parametry nadkrytyczne – ryzyko ubezpieczeniowe i underwriting”

 

***

Wojciech Majka / Ecol Sp. z o.o.

 

 

1. Wykształcenie.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Instytucie Maszyn i Urządzeń  Energetycznych. Praca dyplomowa pisana w ramach projektu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy). Absolwent Warsaw-Illinois EMBA Uniwersytetu Illinois at Urbana Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Podstawową działalnością w ramach wykonywanych obowiązków jest zarządzanie przedsiębiorstwem Ecol Sp. z o.o. W ramach specjalizacji od początku pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą optymalizacją procesów produkcyjnych, zwłaszcza w aspekcie niezawodności ze względu na smarowanie maszyn i urządzeń.  rozwijając usługi serwisu olejowego dla przemysłu. Jest konsultantem w zakresie diagnostyki olejowej, smarowania i utrzymania ruchu.

3. Specjalizacja.
Diagnostyka olejowa.

4. Największy sukces zawodowy.
Ciągły rozwój Ecol Sp. z o.o. na coraz to nowszych rynkach i ustawiczne poszerzanie oferty. Do jednych z największych wyzwań należało zdanie egzaminu  na „Certyfikowanego specjalistę ds. Trybologii i Smarowania STLE” - Society of Tribologists and Lubrication Engineers. 

5. Zainteresowania prywatne.
Historia współczesna, myślistwo, rowery. 

Temat: „Smarowanie urządzeń energetycznych jako krytyczny proces bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni”

 

***

Jacek Malus / KRAJ Sp. z o.o.

 

 

1. Wykształcenie.
Magisterskie inżynierskie, absolwent Politechniki Śląskiej, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalizacja: Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Uszczelnienia przemysłowe.

3. Specjalizacja.
Uszczelnienia.

4. Największy sukces zawodowy.
Stworzenie firmy "od zera".

5. Zainteresowania prywatne.
Narty, rower, wino. 

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
Polityka.

Temat: „Erozja w układach pyłowo- powietrznych, układów zasilania kotłów pyłowych. KRAJ - ULTRA skuteczne rozwiązania”

Od początku swojej działalności spotykaliśmy się z zapytaniem w sprawie przedłużenia żywotności elementów pyłoprzewodów.
Z uwagi na parametry pracy rozwiązania na bazie polimerów mają ograniczenia . Opracowanie i wdrożenie do produkcji materiału KRAJ ULTRA skutecznie rozwiązały problemy erozji szczególnie w podwyższonych temperaturach. Celem prezentacji jest pokazanie możliwości i doświadczeń z naszym materiałem na elektrowni.

 ***

Piotr Wójcik / AXA TUiR SA

 

 

1. Wykształcenie.
Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, Prawo na tej samej uczelni.

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

3. Specjalizacja.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone działalnością gospodarczą.

4. Największy sukces zawodowy.
Mam nadzieję, że jeszcze przede mną.

5. Zainteresowania prywatne.
Podróże, inne kultury.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
Każdemu by się przydała umiejętność słyszenia.

Temat: "Inżynier kontraktu – odpowiedzialność i ubezpieczenie"

 

Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice