Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Prelegenci i referaty 2015

Stefan Kuchna


Stefan Kuchna


1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Mechanicznym Energetycznym, kierunek: Maszyny i urządzenia energetyczne.
Specjalizacja: Maszyny i urządzenia hydrauliczne

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Maszyny i urządzenia energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem turbin parowych, wentylatorów powietrza i spalin oraz pomp.

3.    Specjalizacja.
Remonty turbin parowych i różnego typu wentylatorów

4.    Największy sukces zawodowy.
Przeprowadzenie Remontu Kapitalnego TG-7 w Elektrowni Łagisza wraz z modernizacją układu przepływowego NP w 2013 roku

5.    Zainteresowania prywatne.
muzyka rockowa (lata 70-te ubiegłego wieku), rozwiązywanie zadań umysłowych (krzyżówki, szarady, rebusy itp.), podróże, dobra literatura i film.

 Remonty kapitalne TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza – „Modernizacja z marszu”. 

„Modernizacja z marszu” to typowe zakresy remontów kapitalnych turbin TK-120 produkcji ZAMECH Elbląg poszerzone o zamianę wirników NP ze zmodernizowanych turbin o mocy 120 MW produkcji AEI. Przedstawiony zostanie montaż wirników reakcyjnych w miejsce dotychczas pracujących wirników akcyjnych wraz ze zmianą układów przepływowych NP realizowane przez ZRE Katowice S.A. przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu prac remontowych.

 

Marek Bąk


Marek Bąk

1.   Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim, dodatkowo ukończone studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, kierunek: Akademia Kaizen.
Aktualnie – studia MBA.

2.   Obszar zainteresowań zawodowych.
Obszar zainteresowań zawodowych to konstrukcje typu Offshore i Subsea. Doskonalenie systemu produkcji tych elementów jak również rozwój branży w nowych zakładach.

3.   Specjalizacja.
Specjalizuję się w tzw. business development, czyli budowaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z nowymi klientami.

4.   Największy sukces zawodowy.
Największy mój sukces, to największy sukces firmy, w której pracowałem. Realizacja projektu budowy „turret system”, dla FPSO (jednostka pływająca, której zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie i przeładunek ropy i gazu ze złóż podmorskich). http://pl.wikipedia.org/wiki/FPSO

5.   Zainteresowania prywatne.
W  życiu prywatnym staram się spędzać czas aktywnie. Gram w tenisa i squasha, chodzę po górach i podróżuję.

 Konstrukcje Offshore/Subsea szansą dla rozwoju produkcji w ZRE Katowice.

Kryzys ogólnoświatowy, który spowodował spowolnienie produkcji, zebrał swoje żniwo również w Polsce. Należy możliwie szeroko dywersyfikować portfel zamówień. Jedną z możliwości zróżnicowania, jest rozpoczęcie produkcji konstrukcji dla sektora Offshore/Subsea.
Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie sektor Offshore wraz z możliwościami jakie stwarza. Zaprezentowane zostaną typy konstrukcji, które znajdują się w zakresie produkcji ZRE Katowice, jak również bieżące realizacje. Wskazani zostaną potencjalni klienci i ich wymagania.

Zamykając temat, omówiony zostanie aktualny status ZRE Katowice oraz plany na przyszłość pod kątem produkcji dla sektora Offshore.


Rafał Jurkiewicz

 

Rafał Jurkiewicz

 

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Towaroznawstwo o specjalizacji: Zarządzanie Jakością Wyrobu

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Badania nieniszczące (NDT) – wykorzystanie nowych technik badawczych opartych na ultradźwiękach – badania Phased Array (PA); TOFD, projektowanie i wykonawstwo
urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w badaniach opartych na rejestracji wyników (PA oraz TOFD) – Certyfikat z badań ultradźwiękowych III stopnia.

3.    Specjalizacja.
Badania ultradźwiękowe, projektowanie urządzeń pomocniczych związanych z badaniami ultradźwiękowymi

4.    Największy sukces zawodowy.
zaprojektowanie i zbudowanie od podstaw wózka do badań metodą TOFD oraz projekty i budowa urządzeń pomocniczych przy badaniach wrębów tarcz wirników turbin.

5.    Zainteresowania prywatne.
Góry, narty, rolki ;  Współczesna architektura miejska – zwiedzanie, odkrywanie, polityka,  książka: biografie, architektura.

Metodyka badań wrębów tarcz wirnikowych bez konieczności rozłopatkowania.

Problemy energetyki związane ze starzejącymi się elementami turbin wymuszają na służbach kontrolnych coraz bardziej precyzyjną diagnostykę zagrożonych poważną awarią obracających się elementów turbiny.  Postęp techniczny który towarzyszy nam w ostatnich dekadach pozwala na wykorzystanie bardziej zaawansowanych technik badawczych bazujących na metodzie ultradźwiękowej z wykorzystaniem zaawansowanych głowic wieloprzetwornikowych Phased Array.

Podczas prezentacji zostanie przedstawiona podstawowa metodologia badań Phased Array na podstawie próbnej tarczy wirnika z wrębem o tzn. kształcie „młoteczka”.

Krzysztof Klamut

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, na wydziale Inżynierii materiałowej i Metalurgii, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalizacja: Systemy Produkcyjne w Przetwórstwie Materiałów

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Badania nieniszczące (NDT) – badania ultradżwiękowe

3.    Specjalizacja.
Badania ultradźwiękowe

4.    Największy sukces zawodowy.
Jest jeszcze przede mną

5.    Zainteresowania prywatne.
Spadochroniarstwo, turystyka górska, wspinaczka oraz mechanika

Metodyka badań wrębów tarcz wirnikowych bez konieczności rozłopatkowania.

Problemy energetyki związane ze starzejącymi się elementami turbin wymuszają na służbach kontrolnych coraz bardziej precyzyjną diagnostykę zagrożonych poważną awarią obracających się elementów turbiny.  Postęp techniczny który towarzyszy nam w ostatnich dekadach pozwala na wykorzystanie bardziej zaawansowanych technik badawczych bazujących na metodzie ultradźwiękowej z wykorzystaniem zaawansowanych głowic wieloprzetwornikowych Phased Array.

Podczas prezentacji zostanie przedstawiona podstawowa metodologia badań Phased Array na podstawie próbnej tarczy wirnika z wrębem o tzn. kształcie „młoteczka”.

 

Łukasz Kościelniak

Łukasz Kościelniak

 


1.  Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie materiałoznawstwa i informatyki.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Zagadnienia związane z badaniami niszczącymi i nieniszczącymi. Kierunki rozwoju nowoczesnych badań nieniszczących (PA i TOFD, Radiografia cyfrowa).

3.    Specjalizacja.
Badania Radiograficzne

4.    Największy sukces zawodowy.
Uzyskanie uprawnień na badania NDE przez Laboratorium ZRE według przepisów ASME

5.    Zainteresowania prywatne.
Fotografia, motoryzacja

 Badania połączeń spawanych metodą TOFD wraz z walidacją metody za pomocą innych badań nieniszczących (RT, UT, etc).

Tematem pracy będzie porównanie nowoczesnej ultradźwiękowej metody TOFD, w zastosowaniu badań połączeń spawanych, z innymi metodami  objętościowymi – badania radiograficzne, konwencjonalne badania ultradźwiękowe. Celem pracy będzie walidacja metody wraz próbą określenia jej zalet i wad.

Krzysztof Szczęsny

Krzysztof Szczęsny

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Energetyka o specjalizacji: Inżynieria eksploatacji w energetyce, Modernizacja Instalacji Energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Energetyka, Inwestycje Energetyczne, OZE

3.    Specjalizacja.
Montaż kotłów oraz instalacji pomocniczych

4.    Największy sukces zawodowy.
Kilkukrotne prowadzenie prac montażowych na stanowisku kierownika budowy

5.    Zainteresowania prywatne.
Sporty motorowe, teatr

Montaż części ciśnieniowej oraz mechanicznej kotłów opalanych biomasą.

Pogarszający się stan środowiska oraz postępujące zmiany klimatu spowodowały konieczność stosowania czystych ekologicznie źródeł energii, do których zalicza się m.in. biomasę, stanowiącą jedno z największych potencjalnych odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie OZE ma również duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego, a także dla zwiększenia zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego.

Zgodnie z Dyrektywą Unijną udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku, powinien kształtować się na poziomie 20%.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości montażowe części ciśnieniowej oraz urządzeń pomocniczych kotła opalanego biomasą o mocy do 75MWth na podstawie projektu dotychczas zrealizowanego przez Zakład Zachód.

 

Krzysztof Dembiński

Krzysztof_Dembinski

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Energetyka zawodowa

3.    Specjalizacja.
Technologie i procesy w energetyce

4.    Największy sukces zawodowy.
…mam nadzieję, że jest jeszcze przede mną.

5.    Zainteresowania prywatne.
Historia fizyki, filozofia przyrody, literatura podróżnicza.

a.   Meandry wykresu i-s – reminiscencje. 

Dla laików plątanina linii, dla zorientowanych wspomnienie z szkolnych lat. „Podróż” w najciekawsze miejsca graficznego obrazu zależności termodynamicznych pary. Kilka słów o oksydanie, poprzez pryzmat zadań i projektów realizowanych przez ZRE Katowice S.A.,  … od lodu, aż po parę nadkrytyczną.

b.  Energia z … próżni.

Tytuł mógłby być dobrą zapowiedzią dla „Perpetuum mobile zerowego rodzaju”. Tym razem jednak o zagadnieniach związanych z wytwarzaniem próżni w skraplaczach turbin kondensacyjnych. Kilka słów o wpływie wielkości próżni na pracę turbiny i całego bloku. Analiza modernizacji wykonywanych przez ZRE Katowice S.A. polegających na zamianie smoczków parowych pompami próżniowymi.

 

Dr hab. inż.  Marek Cieśla

Profesor Politechniki Śl.

1.   Wykształcenie.
Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Trwałość materiałów stosowanych w energetyce i przemyśle lotniczym. Mechanika materiałów w tym mechanika pękania.

3.    Specjalizacja.
Inżynieria Materiałowa

4.    Największy sukces zawodowy.
Uzyskanie stopnia naukowego dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

Kształtowanie cech geometrycznych i właściwości mechanicznych  łuków rur ze stali X10CrMoVNb9-1 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym.

W artykule zawarto wyniki analizy teoretycznej i doświadczalnej procesu gięcia rur ze stali X10CrMoVNb9-1 o wymiarach 530 x 90 mm. Przedstawiono innowacyjną technologię procesu gięcia rur z lokalnym nagrzewaniem indukcyjnym oraz wyniki modelowania numerycznego kształtowania łuku rurowego metodą elementów skończonych z użyciem programu Symufact Forming 11.0. Analizowano zmianę geometrii na przekroju poprzecznym łuku w tym; owalizację przekroju, grubość ścianek w strefie rozciąganej i ściskanej. Cechy geometryczne łuku określone na podstawie obliczeń numerycznych porównano z wynikami pomiarów w warunkach przemysłowych. Określono podstawowe właściwości mechaniczne rury w stanie dostawy i wykonanego łuku na podstawie przeprowadzonych prób; rozciągania, twardości, udarności, zmęczenia niskocyklowego i pełzania. Wykazano, że wykonany łuk rurowy ze stali X10CrMoVNb9-1 gięty zaproponowaną technologią spełnia wymagania odpowiednich norm.)

 

Michał Barański

Michał Barański (1)

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
montaże turbozespołów

3.    Specjalizacja.
montaże turbozespołów

4.    Największy sukces zawodowy.
dopiero będzie

5.    Zainteresowania prywatne.
majsterkowanie, rodzina

 Montaż turbozespołów Parowo gazowych w Izraelu – „Tam też jesteśmy”.

Zakresem prac ZRE Katowice był montaż dwóch turbozespołów gazowo parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz aparaturą kontrolno- pomiarową.
W opracowaniu zostaną przedstawione prace montażowe począwszy od ustalenia pozycji wirnika generatora w osi projektowej, ustawienia stojana generatora oraz zamontowania wirnika generatora, aż po wyosiowanie turbiny gazowej oraz równoczesne wytyczenie osi turbiny parowej – montaż stojaków łożyskowych. Dodatkowo zaprezentowane zostanie montaż urządzeń pomocniczych takich jak: zbiornik oleju smarnego z oprzyrządowaniem, układ oleju uszczelniającego, Control Valve Block, Gas Skids, Gland Steam Condenser oraz zamknięcie stojaków łożyskowych i zamontowanie obracarki elektrycznej.

 

Krzysztof Polok

_DSC0069m

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Energetyka zawodowa

3.   Specjalizacja.
Rurociągi i armatura

4.    Największy sukces zawodowy.
Kierownik budowy Połaniec

5.    Zainteresowania prywatne.
sport motorowy

 Wymiana rurociągów w Połańcu – prefabrykacja i montaż.

Projekt wykonywany przez ZRE Katowice obejmuje prefabrykację rurociągów realizowaną w Centrum Produkcyjnym ZRE Katowice, demontaż istniejącego oraz montaż nowego rurociągu wraz z kompletem zawieszeń. Stary rurociąg z materiału 13HMF został zastąpiony rurociągiem z materiału X10CrMoVNb9-1 (P91).  Wymiana rurociągu pary świeżej dotyczy sześciu bloków. Prace zostaną zakończone z końcem 2015 roku.

 

Łukasz Szczypuła

Łukasz Szczypuła

1.   Wykształcenie.
Ukończenie Zespołu Szkół Zawodowych Południowego Koncernu Energetycznego przy Elektrowni Jaworzno III – specjalizacja Energetyka Cieplna
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Pedagogiki i Psychologii – specjalizacja Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

2.   Obszar zainteresowań zawodowych.
Kotły parowe – technologie montażu, modernizacji i remontów, Nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej

3.   Specjalizacja.
Remonty kotłów i urządzeń pomocniczych.

4.   Największy sukces zawodowy.
Mam nadzieję, że dopiero przede mną

5.   Zainteresowania prywatne.
sporty walki na świecie, militaria, muzyka rockowa, literatura popularna.

 Modernizacje kotłów EDF Kraków i Wrocław – kompleksowość usługi: projekt, własne wykonawstwo, dostawy, montaż.

ZRE Katowice SA przystąpiło do projektu redukcji emisji NOx na dwóch kotłach OP-430 nr 3 i 4 w EDF Kraków. Prace składały się między innymi z:

  • montażu systemu palników niskoemisyjnych typu RI-JET2 po 16 szt./kocioł
  • montażu dwustopniowego systemu dysz OFA oraz
  • wymiany naroży kotła (4 naroża/kocioł).

ZRE Katowice podjęło się przygotowania wyżej wymienionych elementów technologicznych praktycznie od początku procesu tj. wykonania obliczeń i projektów technicznych poprzez wykonanie ich w warsztatach i halach produkcyjnych po transport i wreszcie montaż na terenie EDF Kraków. Wszystko to po wcześniejszych zatwierdzeniu przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zleceniodawcę. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w produkcji i montażu tego typu elementów. Mieliśmy okazję współpracować chociażby z fińską firmą FORTUM przy podobnej modernizacji kotłów na Elektrowni Jaworzno III.


Tomasz Białas

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: Maszyny i urządzenia energetyczne

2.    Obszar zainteresowań zawodowych:
Nowe rozwiązania w budowie kotłów, technologie wpływające na ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

3.    Specjalizacja
Montaże kotłów fluidalnych

4.    Największy sukces zawodowy.
Praca w prężnie działającej firmie z tradycjami, docenianej w Polsce i Europie.

5.    Zainteresowania prywatne.
Technika wiernej reprodukcji dźwięku (audiofilizm)


Charakterystyka procesu montażu kotłów, problematyka, rozwiązania techniczne na bazie doświadczeń Zakładu Kotłów.

Podczas prezentacji tematu zostaną przedstawione metody montażowe kotłów i kierunek ich rozwoju związany z nurtem modularyzacji elementów.

  

Łukasz Kurek

1.    Wykształcenie:
Magisterskie inżynierskie, absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Mechaniczno - Technologicznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych:
Modernizacje oraz aplikacje nowych technologii na istniejących blokach energetycznych, budowa nowych bloków energetycznych.

3.    Specjalizacja.
Technologie montażu, transporty ciężkie.

4.    Największy sukces zawodowy.
Opracowanie technologii wymiany stojana generatora w elektrowni Kakanj oraz Tuzla, uczestnictwo w pozostałych projektach związanych z transportami ciężkimi realizowanymi przez ZRE K-ce. Uczestnictwo w zadaniach związanych z remontami, modernizacjami czy budową niemalże każdej z instalacji w obszarze bloku energetycznego.

5.    Zainteresowania prywatne.
Szeroko pojęte nowoczesne technologie inżynierskie, offroad, majsterkowanie.

6.    Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, było by to……zmniejszenie bezmyślności ludzi a zwiększenie ich wrażliwości.

Przemieszczenie i posadowienie elementów o dużym ciężarze – nowoczesne technologie montażowe.

Artykuł przedstawia krótki opis zadań transportów ładunków ciężkich, jakich podjęła się i z sukcesem zrealizowała firma ZRE Katowice S.A.. Pokrótce opisane zostały rozwiązania techniczne i konstrukcyjne zastosowane przy realizacjach tych zadań oraz możliwości techniczne i projektowe, jakie posiada firma ZRE Katowice, aby sprostać kolejnym zadaniom.

 

Arnold Drabicki

 

1.    Wykształcenie:
Magisterskie inżynierskie, absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej o specjalizacji Inżynieria Komputerowa.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych:
Wykorzystanie laserów w technikach pomiarowych. Optymalizacja procesów technologicznych.

3.    Specjalizacja.
Automatyka przemysłowa.

4.    Największy sukces zawodowy.
Wierzę, że jeszcze nadejdzie.

5.    Zainteresowania prywatne.
Klasyczna motoryzacja, sporty motorowe, pływanie i majsterkowanie oraz w wolnych chwilach - sudoku.

Instalacje do rozliczeń ilości mazutu.

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona metoda rozliczania zużycia mazutu w instalacjach energetycznych na przykładzie projektu zrealizowanego w Elektrociepłowni Będzin. Kluczowym zagadnieniem będzie prezentowany układ pomiarowy w instalacji mazutowej wraz z systemem automatycznego poboru próbki zużywanego mazutu.

 

Pozostałe referaty:

Dr Aleksandra Dembińska

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

temat: „Stress Engineer” –  czyli o stresie w pracy

Stres jest jednym z najbardziej istotnych pojęć psychologicznych, a także najczęściej doświadczanym zjawiskiem przez współczesnego człowieka. Pojęcie stresu nie doczekało się jednej uniwersalnej definicji. W ramach badań nad nim, wyróżnia się trzy podstawowe nurty, w których rozumiany jest jako: – bodziec; – reakcja; – relacja. Wyniki badań w każdym z tych nurtów przynoszą wartościowe wnioski zarówno teoretyczne jak i praktyczne dla budowania skutecznych programów antystresowych.

Stres będąc powszechną uciążliwością w miejscu pracy zmusza zarówno pracodawców jak i pracowników do niwelowania jego negatywnych skutków. Koszty indywidualne pracownika zmagającego się ze stresem dotyczą funkcjonowania psychologicznego, społecznego, a także somatycznego. Pracodawca natomiast ponosi często bezpośrednie koszty stresu pracy, wynikające z wywołanych przez stres zaburzeń w funkcjonowaniu organizacji. Stąd też, tak niezwykle istotna w środowisku pracy jest świadomość objawów i zagrożeń wynikających z przeciążenia stresem pracownika, jak i znajomość skutecznych metod interwencji i profilaktyki jego negatywnych skutków.

 

Jacek Malus

Kraj Sp. z o.o.

 1.    Wykształcenie:

Magisterskie inżynierskie, absolwent Politechniki Śląskiej, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjaizacja: Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych:
Instalacje przemysłowe.

3.    Specjalizacja.
Uszczelnienia, naprawy awaryjne.

4.    Największy sukces zawodowy.
Stworzenie firmy produkcyjnej od zera.

5.    Zainteresowania prywatne.
Wino oraz narty.

 Sprężyste uszczelnienia metalowe oraz aktywne zestawy dławicowe  w energetyce.

 Wydłużanie okresów międzyremontowych, wymagania gwarancyjne, starzejące się urządzenia, sposób eksploatacji urządzeń w energetyce powoduje, iż klasyczne rozwiązania uszczelnieniowe stają się niewystarczające. Wprowadzenie rozwiązań sprężystych w zakresie uszczelek statycznych oraz aktywowanie dławic zaworów i zasuw tovrozwiązania na trudne i odpowiedzialne węzły

 

Wojciech Majka

Ecol Sp. z o.o.

 1.    Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Instytucie Maszyn i Urządzeń  Energetycznych. Praca dyplomowa pisana w ramach projektu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy). Absolwent Warsaw-Illinois EMBA Uniwersytetu Illinois at Urbana Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego. 

2.    Obszar zainteresowań zawodowych:
Podstawową działalnością w ramach wykonywanych obowiązków jest zarządzanie przedsiębiorstwem Ecol Sp. z o.o. W ramach specjalizacji od początku pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą optymalizacją procesów produkcyjnych, zwłaszcza w aspekcie niezawodności ze względu na smarowanie maszyn i urządzeń rozwijając usługi serwisu olejowego dla przemysłu. Jest konsultantem w zakresie diagnostyki olejowej, smarowania i utrzymania ruchu.

3.    Specjalizacja.
Diagnostyka olejowa

4.    Największy sukces zawodowy.
Ciągły rozwój Ecol Sp. z o.o. na coraz to nowszych rynkach i ustawiczne poszerzanie oferty. Do jednych z największych wyzwań należało zdanie egzaminu  na „Certyfikowanego specjalistę ds. Trybologii i Smarowania STLE” - Society of Tribologists and Lubrication Engineers. 

5.    Zainteresowania prywatne.
Historia współczesna, myślistwo, rowery. 

 Innowacyjne technologie czyszczenia i diagnostyki dla Energetyki.

Prezentacja podsumowuje najciekawsze obszary oferty Ecol Sp. z o.o. w zakresie usług dla energetyki

 

Mirosław Matusik, Jan Kula, Piotr Garyga, Tomasz Cebulski:

Temat: Drogi na skróty w badaniach  i ocenie stanu  urządzeń energetycznych  oraz  wynikające z tego zagrożenia. 

Świadomość poprawnej i precyzyjnej oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych w znaczący sposób poprawiła się na przełomie ostatnich lat. Dostępna technologia pozwala w szerokim zakresie przebadać dany element tak, aby z dużą dozą pewności określić jego stan techniczny. Związane jest to jednak z kosztami, których tematyka często jest sprawą pierwszoplanową w stosunku do jakości. Tym samym, poszukuje się dróg na skróty przy ocenie stanu technicznego urządzeń, co wiąże się nierozerwalnie z możliwością popełniania błędów analitycznych, nieprawidłowego wnioskowania a tym samym podejmowania decyzji o dalszym funkcjonowaniu urządzenia lub jego elementu. Zagrożenia wynikające z takiego podejścia mogą być katastrofalne w skutkach i prawie zawsze wielokrotnie przewyższają koszty badań. Dlatego też oszczędności oraz szukanie „prostszych” rozwiązań jest krótkowzroczne i tylko pozornie prowadzi do oszczędności, a w konsekwencji skutkuje wysokimi kosztami związanymi z awariami tj. kosztami remontów, nieplanowanych odstawień, wypadkami z udziałem ludzi, którymi obciążony zostanie właściciel urządzenia.

 

Mirosław Matusik, Piotr Kawaliło, Dawid Raźniak:

Temat: Niedoskonałości współczesnych korpusów turbin parowych i ich skutki.

Ciągłe dążenie do minimalizacji kosztów produkcji, a z tym cen maszyn, wymusza na producentach konstruowanie coraz to sprawniejszych i tańszych urządzeń wytwórczych. Takie podejście dotyczy również instalacji wytwarzania energii elektrycznej, do których należą min. turbiny. W przypadku turbin parowych minimalistyczne podejście konstruktorów wiąże się min. z uzyskaniem maksymalnych mocy z możliwie minimalnych gabarytów jej wirników i korpusów. Podejście takie, nazywane często optymalizacją gabarytów i kształtów, nieuchronnie prowadzi do bariery, której przekroczenie prawie zawsze skutkuje problemami techniczno- eksploatacyjnymi. Wynikiem takiego podejścia jest zawsze zmniejszenie trwałości i dyspozycyjności instalacji, co przy obecnie stosowanych standardach kontraktacyjnych na dostawy energii, może w znaczący sposób zmniejszyć zakładany początkowo poziom zysków właścicieli elektrowni.

 

 

ZRE Katowice
ul. Gen. Jankego 13
40 – 615 Katowice
tel. +48 32 78 98 213
fax + 48 32 78 98 352
www.zre.com.pl
e-mail zre@zre.com.pl

Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice