Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Konferencja 2016

III Konferencja ZRE Katowice / 13-15 kwietnia 2016 r.

Kolejna edycja Konferencji ZRE Katowice za nami. Blisko 250 uczestników, 17 prezentacji, debata z udziałem ekspertów branżowych, znamienici goście i elegancki obiekt hotelowy – to wszystko składa się na pozytywne podsumowanie tego wydarzenia. Mamy nadzieję, iż te trzy dni merytorycznych wykładów i integracji środowiska polskiej energetyki zostaną zapamiętane przynajmniej do kolejnej, czwartej już edycji Konferencji, która, zgodnie z deklaracjami gości, jest już wpisana do ich grafików na rok 2017.

III Konferencja ZRE Katowice - sesja inauguracyjna III Konferencja ZRE Katowice - sesja inauguracyjna III Konferencja ZRE Katowice - sesja inauguracyjna

 

W dniach 13-15 kwietnia br., na zaproszenie spółki ZRE Katowice S.A., przedstawiciele polskiej energetyki i świata nauki, eksperci branżowi, kadra zarządzająca najważniejszych polskich spółek energetycznych, inżynierowie i doświadczeni praktycy, spotkali się w Krynicy-Zdrój, w hotelu Czarny Potok Resort&SPA, aby zastanowić się nad polityką remontową polskiej energetyki i odpowiedzieć na pytanie – co dalej z remontami? 


Spotkanie okazało się być doskonałą platformą wymiany poglądów, doświadczeń i wizji dotyczących teraźniejszości i przyszłości polskiej energetyki oraz okazją do integracji środowiska energetyków. Aktywny udział ekspertów i gości w dyskusji, różnorodność opinii i poglądów potwierdza tylko aktualność i wagę poruszanych zagadnień oraz zachęca do częstszych spotkań. 

III Konferencja ZRE Katowice - hotel Czarny Potok III Konferencja ZRE Katowice - rejestracja


Przy wypełnionej po brzegi sali, oficjalnego rozpoczęcia konferencji dokonali: Pan Jacek Janas – Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Pan Jerzy Kurzak - Prezes Zarządu ZRE Katowice S.A. Podkreślono zasadność organizacji tego typu spotkań branżowych, które dają okazję do omówienia najistotniejszych i aktualnych zagadnień polskiej energetyki oraz, na tym tle, zwrócono uwagę na rosnące znaczenie i rangę samej Konferencji ZRE Katowice. Z punktu widzenia organizacyjnego, szczególnie cieszy duża frekwencja i zainteresowanie wydarzeniem. Gdyby nie ograniczona liczba miejsc, liczba gości mogłaby być dużo wyższa.


Nad prawidłowym przebiegiem całej Konferencji i sesji tematycznych czuwali moderatorzy: Pan Krzysztof Słota – Wiceprezes Zarządu ZRE Katowice S.A., Dyrektor Techniczny, Pan Wojciech Rzepka – Wiceprezes Zarządu ZRE Katowice S.A., Dyrektor Strategii i Rozwoju, Pan Jacek Kipiński – Dyrektor Zakładu Turbin i Armatury ZRE Katowice S.A. oraz Pani Barbara Rojek – Kierownik Wydziału Projektowo-Technologicznego ZRE Katowice S.A.

 

III Konferencja ZRE Katowice - rozpoczęcie Konferencji III Konferencja ZRE Katowice - rozpoczęcie Konferencji III Konferencja ZRE Katowice - rozpoczęcie konferencji

fot 1 i 2: Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. – Pan Jacek Janas oraz Prezes Zarządu ZRE Katowice S.A. – Pan Jerzy Kurzak; fot 3: Wiceprezes Zarządu ZRE Katowice S.A. - Pan Krzysztof Słota

 

Prezentacje rozpoczęto mocnym akcentem tj. wystąpieniem prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhl, który przedstawił nieklasyczne podejście do rozwiązania zagadnień eksploatacji w energetyce. Profesor Uhl podkreślał zastosowanie nowoczesnych technologii w projektowaniu i realizacji inwestycji. Zwracał uwagę na ich odważne i coraz szersze stosowanie na rynkach azjatyckich i arabskich.  Duże zainteresowanie wzbudził potencjał druku 3D i jego wykorzystanie w przemyśle i budownictwie. Kolejne wystąpienia ekspertów reprezentujących firmy ZRE Katowice, Tauron i PGE, dotyczyły zagadnień m.in. trigeneracji, poprawy bezpieczeństwa eksploatacji turbin parowych, modernizacji układów regulacji, zabezpieczeń i smarowania turbozespołów, prefabrykacji rurociągów, remontów kapitalnych kotła, zagadnień związanych z działaniem laboratorium czy montażu turbin.

Ciekawe wystąpienia zaprezentowali również przedstawiciele sponsorów Konferencji, a dotyczyły one procesów smarowania urządzeń energetycznych (Ecol), erozji w układach pyłowo-powietrznych (Kraj), uszczelnień częściowo wyeksploatowanej średnio i wysokociśnieniowej armatury (Spetech), zagadnień związanych z odpowiedzialnością i ubezpieczeniem inżyniera kontraktu (AXA), czy ryzyka ubezpieczeniowego związanego z budową bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne (Generali).

 

III Konferencja ZRE Katowice - wykład profesora Tadeusza Uhl III Konferencja ZRE Katowice - wykład Krzysztofa Dębińskiego III Konferencja ZRE Katowice - wykład Sławomira Dziaduły

 

Ważnym punktem Konferencji była debata nad polityką remontową polskiej energetyki. Dyskusję poprowadził Pan Krzysztof Słota – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny ZRE Katowice S.A., a udział w niej wzięli: Pan René Fijak (CEZ Chorzów S.A.), Pan Kazimierz Szynol (Tauron Wytwarzanie  S.A.), Piotr Oberc (EDF Polska S.A.) oraz prof. Janusz Badur (Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku). Debata wzbudziła spore emocje wśród gości na sali, co zaowocowało dużą aktywnością i wymianą poglądów. Bez wątpienia miały na to wpływ poruszane zagadnienia, w tym nieco prowokacyjnie przytoczony temat „przedłużenia żywotności 200 i 360tek – widmo zmarnowania bogatych doświadczeń i sukcesów wdrożonych modernizacji”, czy próba kreacji najbardziej optymistycznej i pesymistycznej wizji polskiej energetyki na najbliższe 30 lat. Zastanawiano się również nad bezpieczeństwem energetycznym kraju i w tej perspektywie zdiagnozowano potencjał remontowy i modernizacyjny. Raz po raz podkreślano potrzebę wspólnych spotkań i rozmów w gronie fachowców, praktyków branży energetycznej, innowatorów, naukowców i decydentów, polityków. Być może brak wielostronnych konsultacji jest właśnie jednym z brakujących ogniw w procesie podejmowania realnych działań i budowy solidnej i spójnej strategii rozwoju dla polskiej energetyki? Warto podkreślić, iż w tym roku, debatę zorganizowano po raz pierwszy. Mając na uwadze aktywność gości na sali oraz ożywioną wymianę poglądów i opinii, z pewnością będzie ona stałym elementem kolejnych Konferencji ZRE Katowice.


   Debata podczas III Konferencji ZRE Katowice


Dobrym podsumowaniem Konferencji są słowa jednego z prelegentów, Pana Krzysztofa Dembińskiego, który już na wstępie artykułu otwierającego publikację konferencyjną podkreśla wagę takich spotkań branżowych i wyciąga wnioski dotyczące przyszłości polskiej polityki remontowej.  Przede wszystkim Konferencja dała możliwość jednoczenia sił i integracji środowiska, była i jest platformą wymiany poglądów,  na  której wspólnie wypracowano stanowisko popierające tezę, iż energetyka konwencjonalna, mimo iż będąca w spadkowym trendzie udziału w  krajowym miksie energetycznym, jest jego istotnym, kluczowym elementem, o który warto dbać. Regularne remonty pomogą utrzymać wysoki poziom dyspozycyjności, a modernizacja instalacji przyniesie dodatkowo wzrost efektywności, niezawodność i poprawę emisyjności odpadów do środowiska. Aktualnie, w krótkoterminowej perspektywie, nie ma realnej alternatywy dla tego podejścia. W dłuższej perspektywie i planowaniu polityki energetycznej dla naszego kraju, wykorzystanie innowacyjnych technologii i dywersyfikacja źródeł pozyskania energii jest konieczna, głównie ze względu na czynniki ekonomiczne, efektywność i konkurencyjność. Czy zarys długofalowych działań już powstaje? Trudno powiedzieć. Bez wątpienia różnice zdań związane z oceną rachunku zysków i strat utrzymywania energetyki opartej na paliwach kopalnych szybko nie wygasną. Temat remontów nie został wyczerpany i z całą pewnością jest dobrym pretekstem do dalszych spotkań i rozmów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, prelegentom i sponsorom za aktywny udział w Konferencji. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zapraszamy do zapoznania się z referatami konferencyjnymi, które zostały zamieszczone w niniejszej publikacji:  zobacz

Zapraszamy również do przeglądania galerii zdjęć z wydarzenia.

Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice