Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

IV Konferencja ZRE Katowice / 3-5 kwietnia 2017 / Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Światową produkcją zawiaduje „Przemysł 4.0”. Termin po raz pierwszy użyty w Hanowerze na targach w roku 2011 (w oryginale Industrie 4.0),  łączy ze sobą maszyny, systemy, procesy i wyroby w "inteligentne sieci”. Poprzez najnowocześniejsze wirtualne technologie - Internet rzeczy, Big Data, chmurę obliczeniową samokontrolują realną produkcję.

Energetyka jako najważniejsza gałąź przemysłu doczekała się już wersji 2.0 opartej na dwóch filarach: energetyce odnawialnej i efektywności, wspartych pełną digitalizacją.

Naszym wytwórczym parkiem maszynowym, zbyt  szybko próbujemy przejść z Energetyki 1.0 na Energetykę 2.0, pomijając upgrady, udane wersje pośrednie. 

Tegoroczna Konferencja ZRE Katowice S.A. wychodzi naprzeciw problemom polskiej energetyki, mierząc się z próbą wskazania kierunków rewitalizacji, odbudowy generacji energii elektrycznej, na przykładzie podstawowej jednostki wytwórczej naszego systemu, jakim jest jeszcze blok klasy 200MW.

„Energetyka 1.28” to termin wymagający wyjaśnienia, w którym zaszyfrowano 56 bloków 200 MW, co w sposób zamierzony jest zapisem w opozycji do matematyki klasycznej.

Duże bloki energetyczne, które powstały w czasach świetności dla energetyki konwencjonalnej - Energetyki 1.0, posiadają duży potencjał modernizacyjny, mogący sprostać nowym wymogom prawnym, regulacyjnym i środowiskowym.

Cykl debat podczas IV Konferencji ZRE Katowice S.A., pozwoli zorientować się uczestnikom, czy mamy szansę podołać stawianym wymaganiom, jakie są oczekiwania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej? Czy wśród wielu pomysłów na modernizację polskiej energetyki, znajdziemy realne rozwiązania? Czy operatorzy są w stanie ponieść koszty tych modernizacji, czy będą zmuszeni je ponieść? Czy retrofit bloków 200 MW jest szansą przeskoku na wyższy poziom? Czy bloki 200 MW z przedłużoną żywotnością mogą współistnieć z blokami klasy 500, 800 i 1000 MW?    

„Energetyka 1.28” to coś więcej niż energetyka konwencjonalna.

„Energetyka 1.28” to szansa dla polskich firm wytwórczych, dla polskiego sytemu energetycznego, dla polskich wykonawców i dostawców.

„Energetyka 1.28” to przewodnie hasło IV Konferencji ZRE Katowice S.A., która w nowej formule pozwoli każdemu zadać pytanie i zabrać głos w dyskusji. 

Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice