Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Harmonogram 2015

1 dzień – 08.04.2015 (Środa)

17:00 – Rejestracja uczestników  kwaterowanie
19:00 – Kolacja
21:00 – Rozmowy klubowe

2 dzień – 09.04.2015 (Czwartek)

7:30 – 8:30 – Śniadanie
8:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników  kwaterowanie
9:30 – Sesja inauguracyjna
10:00 – Charakterystyka procesu montażu kotłów  problematyka rozwiązania techniczne na bazie doświadczeń Zakładu Kotłów
10:20 –  Montaż części ciśnieniowej oraz mechanicznej kotłów opalanych biomasą
10:40 – Modernizacje kotłów EDF Kraków i Wrocław – kompleksowość usługi: projekt, własne wykonawstwo, dostawy, montaż 
11:00 – Przemieszczenie i posadowienie elementów o dużym ciężarze - nowoczesne technologie montażowe
11:20 – Konstrukcje Offshore/Subsea szansą dla rozwoju produkcji w ZRE Katowice
11:40 – Przerwa kawowa
11:55 – Kształtowanie cech geometrycznych i właściwości mechanicznych  łuków rur ze stali X10CrMoVNb9-1 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym
12:15 – Wymiana rurociągów w Połańcu – prefabrykacja i montaż
12:35 – Badania połączeń spawanych metodą TOFD wraz z walidacją metody za pomocą innych badań nieniszczących  RT UT ETC
12:55 – Phased Array - Metodyka badań wrębów tarcz wirnikowych bez konieczności rozłopatkowania 
13:15 – Innowacyjne technologie czyszczenia i diagnostyki dla Energetyki
13:35 – 14:40 Przerwa obiadowa
14:40 – Drogi na skróty w badaniach i ocenie stanu technicznego urządzeń – zagrożenia
15:00 – Instalacje do rozliczeń ilości mazutu
15:20 – Energia z … próżni
15:40 – Sprężyste uszczelnienia metalowe oraz aktywne zestawy dławicowe w energetyce
16:00 – Przerwa kawowa
16:15 – Powłoki ochronne zwiększające trwałość
16:35 – Remonty kapitalne TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza – „Modernizacja z marszu"
16:55 – Wszystkie ryzyka budowy i montażu - ubezpieczenie realizowanej inwestycji
17:15 - Niedoskonałości współczesnych korpusów turbin parowych i ich skutki
17:30 – Czas wolny 
19:00 – Uroczysta kolacja

3 dzień – 10.04.2015 (Piątek)

8:00 – 9:30 – Śniadanie
09:40 – Innowacyjność a ryzyko
10:00 – „Stress Engineer" –  czyli o stresie w pracy
10:20 – Montaż turbozespołów parowo-gazowych w Izraelu – „Tam też jesteśmy"
10:40 – Meandry wykresu i-s – reminiscencje
11:00 – Przerwa kawowa
11:20 – "Nie pytajcie co energetyka może zrobić dla Was, ale co Wy możecie zrobić dla energetyki"
13:00 – 14.20 – Obiad
 
Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice