Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Eksperci i moderatorzy

 

Wykład wprowadzający 

p.t. „Energetyka 1.28”

 

Jacek Kipiński, Dyrektor Zakładu Turbin i Armatury, ZRE Katowice S.A.

Jacek Kipiński 

1. Wykształcenie
Ukończona Politechnika Śląska w 1987 na kierunku Mechanika w specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne.

W 1988r rozpoczęcie pracy w ZRE Katowice - początkowo na stanowisku montera turbin, później od 1989r jako referent, a od 1990 roku na stanowisku kierownika robót. Od 2001 roku na stanowisku kierownika Wydziału Projektowego w Zakładzie Turbin i Armatury ZRE Katowice. Funkcję tą pełniłem do 2008r. kiedy zostałem Dyrektorem Zakładu Turbin i Armatury w ZRE Katowice.

2. Osiągnięcia zawodowe:

- samodzielne kierowanie remontami kapitalnymi i modernizacjami turbin 120 MW w El Łagisza
- pierwszy samodzielnie wykonany przez ZRE remont kapitalny turbiny 360 MW w El Bełchatów
- modernizacja i montaż turbozespołu 9C50 wraz z instalacjami pomocniczymi w EL Zabrze
- montaż jednej z pierwszych w Polsce dużych turbin gazowych w El Wrotków w Lublinie
- pierwszy kapitalny remont wykonywany przez ZRE Katowice turbozespołu w EL Tuzla w Bośni i Hercegowinie
- nadzorowanie jako dyrektor zakładu montażu pierwszych montowanych przez ZRE Katowice rurociągów parowych na parametry nadkrytyczne w EL Łagisza

3. Zainteresowania prywatne:

W moim życiu prywatnym najważniejsze są osoby mi bliskie, moja rodzina i przyjaciele z którymi dziele wspólne zainteresowania. Uwielbiam podróżować i aktywnie spędzać wolny czas. Zima to przede wszystkim narty, a latem to morze z możliwością nurkowania z akwalungiem.

4. Gdybym mógł coś zmienić na świecie...........

to nie zmienił bym nic. Świat jest doskonały taki jaki jest. Przekonywałbym może innych aby go nie psuli, a potrafili dostrzegać jego piękno i harmonię we wszystkich jego aspektach.

 

 

Debata nr 1 

p.t. „Odbudowa mocy wytwórczych w Polsce”

Eksperci

Marian Babiuch, Prezes Zarządu, Grupa EDF, EC Zielona Góra S.A.

1.    Wykształcenie.

Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie (1977 r.), mgr inż. elektryk .

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym na Politechnice Warszawskiej (2000 r.)

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Zaangażowany w działalność wielu organizacji branżowych. W swym działaniu zwraca uwagę na interes ogólnospołeczny i ochronę środowiska,  w szczególności na rozwój wysokosprawnej kogeneracji i bezpieczeństwo energetyczne.  

3.    Specjalizacja.

Jako Prezes ECZG doprowadził do realizacji największej w regionie lubuskim inwestycji energetycznej bloku gazowo-parowego (198 MWe i 135 MWt) pracującego w oparciu o krajowe złoża gazu ziemnego z okolic Kościana. 

 

Jerzy Chachuła, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny, EDF Rybnik

Jacek Janas, Prezes Zarządu, Tauron Wytwarzanie 

Edward Midera, Główny Inżynier ds. Zarządzania Majątkiem, PGE GiEK S.A. Oddział El. Bełchatów

Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea

Krzysztof WitkowskiDyrektor Rozwoju i Zarządzania Majątkiem Energetycznym, PKN Orlen 

 

Moderatorzy

 Bogusław Piekarski, Doradztwo Strategiczne i Operacyjne

1.    Wykształcenie.

MBA (Master of Business Administration), Uniwersytet  Minnesota (USA) Mgr inż. - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny- program indywidualny połączony  z wybranymi przedmiotami na wydziale Handlu Zagranicznego SGH

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Budowanie biznesów, definiowanie/wdrażanie strategii oraz podstawowych zasad/procesów operacyjnych i zarządzanie dużymi organizacjami, realizującymi złożone projekty energetyczne. Restrukturyzacja organizacji i doskonalenie procesów biznesowych oraz pomiaru ich efektywności. Zarządzanie grupą kapitałową i nadzór nad spółkami zależnymi w korporacjach międzynarodowych i krajowych. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi „pod kucz” wg metodologii PMI (Project Management Institute, USA). Budżetowanie, monitorowanie i kontrola budżetów biznesów i projektów. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem na projektach. Oferowanie i negocjacje umów głównych, konsorcjalnych i podwykonawczych dla kompleksowych projektów energetycznych pod klucz (EPC). Zarządzanie międzynarodowymi zespołami.

3.    Specjalizacja.

Jeśli można nazwać to specjalizacją i parafrazując anegdotę z okresu socjalizmu w Polsce to „bycie dyrektorem i/lub prezesem”. A tak bardziej konkretnie to prawie całe moje życie zawodowe było poświęcone oferowaniu i budowie elektrowni w Polsce i na świecie; w firmach polskich i korporacjach międzynarodowych.

4.    Największy sukces zawodowy.

Trudno jest z perspektywy 40 letniej kariery wyselekcjonować ten jeden największy. Myślę, że fakt satysfakcji z wykonywanej pracy i jej rezultatów jest wystarczającym sukcesem. Jako największe wyzwanie uważam okresy budowania biznesów dla 2 korporacji międzynarodowych w Polsce oraz  okres budowania, zarządzania i nadzoru nad globalną organizacją montażową, która realizowała budowy 40 elektrowni na całym świecie o łącznej mocy ok. 35 000 MWe. Jednak najbardziej doceniam to, że podczas długoletniej współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami udało mi się zbudować relacje międzyludzkie na różnych szczeblach zarządzania, które trwają do dzisiaj mimo licznych zmian personalnych w ostatnich latach.

5.    Zainteresowania prywatne.

Podróże, rekreacja  motorowodna, wędkarstwo

 

 

Debata nr 2 

p.t. „Optymalne strategie remontowe w energetyce”

Eksperci

Rene Fijak, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Chorzów 

1.    Wykształcenie.

Ukończył Wyższą Szkołę Górniczą- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Wydział Maszyn i Urządzeń kierunek urządzenia energetyczne, kotły i turbiny.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Szeroko pojęta energetyka, planowane kluczowe inwestycje oraz mix energetyczny.   

3.    Specjalizacja.

René Fijak w Grupie CEZ pracuje od 2001 roku. W latach 2001 -2009 pracował w Elektrowni Dětmarovice, a od 2009 zajmował pozycje managerskie w ramach CEZ Polska. Od roku 2012 objął stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji oraz członka zarządu spółki CEZ Nowa Skawina.

Od lipca 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego elektrociepłowni CEZ Chorzów.

Janusz Nowak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, EDF Polska

Katarzyna Prokop, Kierownik Wydziału Strategii Technicznej Analiz i Planowania w Departamencie Zarządzania Majątkiem, PGNiG Termika

Agnieszka Rachwał, Zastępca Dyrektora Zarządzania Kontraktami i Budżetami, EDF Polska S.A.

Kazimierz Szynol, Dyrektor Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział El. Jaworzno III 

Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika

 

 

Moderatorzy 

Krzysztof Słota, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny ZRE Katowice S.A.

1. Wykształcenie
Wyższe techniczne. Ukończenie w roku 1980 Politechniki Częstochowskiej, Wydział Budowy Maszyn.

2. Osiągnięcia zawodowe
Z wykształcenia inżynier mechanik. Całe życie zawodowe poświęcił turbinom. Początkowo nadzorował remonty turbin jako kierownik robót, a od roku 1989 kierował Wydziałem Remontu Turbin w ZRE Katowice. Obecnie od 2006 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Technicznego

3. Sukces zawodowy
Największy sukces to możliwość realizowania kariery zawodowej w ZRE Katowice. Spotkanie tu swoich mentorów, przyjaciół i kolegów.
Jako swój duży sukces zawodowy uważa wdrożenie w ZRE Katowice technologii rewitalizacji korpusów turbin. Technologia ta spisała się doskonale w modernizacji turbin 200 megawatowych i ustawiła firmę w pozycji wiodącej w zakresie remontów turbin.

4. Zainteresowania prywatne 
Historia

 Paweł Zaorski, Dyrektor Zakładu Centrum ZRE Katowice S.A. 

                                      

1. Wykształcenie.

- wyższe techniczne - inżynier mechanik,

2. Obszar zainteresowań zawodowych.

- modernizacje, remonty, serwis w elektroenergetyce, - controling kosztowy,

3. Specjalizacja.

- serwis przemysłowy w elektrociepłowniach,

4. Największy sukces zawodowy

- udział w projekcie wymiany 2 szt. turbozespołów 30 MW na turbozespół 97 MW w EC Żerań,

5. Zainteresowania prywatne.

- budownictwo infrastrukturalne,

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to

- nigdy o tym nie myślałem. 

  

 

Debata nr 3

p.t. „Nauka Polska kompasem przemian w energetyce”

 

Eksperci

Prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Politechnika Łódzka

1.    Wykształcenie.

Ukończone studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w roku 1970 został asystentem w Instytucie Maszyn Przepływowych. Tu przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej, od asystenta do profesora. W trakcie pracy w Instytucie Maszyn Przepływowych pełnił funkcje: zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, ds. nauki, kierownika Zakładu Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Numeryczne i doświadczalne badania struktury przepływu w układach hydraulicznych pomp wirowych oraz metody ich projektowania. Wielokryterialna i wielopoziomowa optymalizacja konstrukcji pomp wirowych dla zadanych funkcji celu. Analizy awarii instalacji i maszyn energetycznych.

3.    Specjalizacja.

Badania nad pompami i sprężarkami w celu ich modernizacji. W ramach współpracy z energetyką, chemią, petrochemią, melioracją, wodociągami i kanalizacją zrealizowanych zostało ponad 230 projektów, których wyniki były przedmiotem wdrożeń.

Prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka

1.    Wykształcenie.

Ukończone studia wyższe na Politechnice Gdańskiej. Rozprawę doktorską obronił w 1997 roku (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), a w 2005 roku obronił rozprawę habilitacyjną (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk). W 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.  

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Zagadnienia cieplno-przepływowe w układach chłodniczych i pompach ciepła, energetyce klasycznej oraz opartej na odnawialnych źródłach energii. W ostatnich latach, w szczególności zagadnienia zastosowań naturalnych czynników roboczych, układy chłodnicze o napędzie cieplnym, a także intensyfikacja wymiany ciepła. Autor / współautor ponad 200 artykułów i publikacji konferencyjnych - ponad 10 książek i monografii. 

3.    Specjalizacja.

Pomysłodawca i twórca nowoczesnych laboratoriów techniki chłodniczej, w których prowadził pionierskie w skali międzynarodowej projekty badawcze i wdrożeniowe. Kierownik ośmiu projektów wdrożeniowych realizowanych dla renomowanych firm krajowych (m.in. Rafako, EDF, Atlas, Sun-Energy), w tym cztery dla partnerów zagranicznych (jeden projekt dla firmy Intel).Ponadto Kierownik 12 projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych (w  tym dwoma dużymi projektami konsorcjalnymi) oraz wykonawca ponad 15 projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Uczestnicząc w pracach międzynarodowych zespołów roboczych ONZ, jako autor wiodący raportu Międzynarodowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC), przyczynił się do zwrócenia uwagi świata na problem zmian klimatycznych - bezpośrednim skutkiem pracy tej grupy naukowców było przyznanie nagrody Nobla w dziedzinie ochrony środowiska właśnie w związku z globalnym ociepleniem.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 

1.    Wykształcenie.

Ukończone studia wyższe na Politechnice Gdańskiej. Rozprawę doktorską obronił w 1970 roku (promotor prof. Robert Szewalski), a w 2000 roku obronił rozprawę habilitacyjną. W 2006 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk).  

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Cieplne maszyny przepływowe, zagadnienia cieplno-przepływowe w turbinach parowych, projektowanie i pomiary oraz diagnostyka procesów przemysłowych w szczególności systemów wytwarzania energii. Szczególne zainteresowania koncentruje wokół diagnostyki cieplno-przepływowej . Jest autorem ponad 170 artykułów, 120 referatów na konferencjach wygłoszonych na 4 kontynentach i w 25 krajach. Autor/ współautor 3 monografii. Realizator ponad 500 wdrożeń przemysłowych. Autor 9 wynalazków patentowych dotyczących turbin dużej mocy.

3.    Specjalizacja.

Konsultant naukowy oraz główny autor systemu Komputerowego Wspomagania Prac Projektowych w fabryce turbin Zamech w Elblągu. Współautor programu numerycznego DIAGAR do diagnostyki turbin parowych. Autor uniwersalnych sond do pomiaru temperatury w części niskoprężnej turbiny parowej.

4. Zainteresowania prywatne.

Aktywnie uprawia sport. W latach 1954-69 trenował piłkę ręczną, najpierw do 1958 roku w Wybrzeżu, a potem do końca kariery w zespole Spójni Gdańsk. Rozegrał w sumie ponad 600 meczów, w tym 187 w ekstraklasie, dwukrotnie sięgając po mistrzostwo Polski (1968 i 1969). Dwudziestokrotnie występował w reprezentacji Polski, z czego trzykrotnie w drużynie seniorskiej, między innymi z zespołem mistrza świata RFN-em. Od 1970 amatorsko: latem gra w tenisa, a zimą jeździ na nartach. Na kortach Uphagena sześć razy zdobył wicemistrzostwo Politechniki Gdańskiej.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek, Politechnika Wrocławska

1.    Wykształcenie.

Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w1972r – kierunek mechanika i budowa maszyn uzyskując tytuł mgr inż. o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne. Pracę rozpoczął w Instytucie Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej w Zakładzie Termodynamiki. Doktoryzował się w 1977r. w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale  Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w 1997r., zaś tytuł profesora otrzymał w 2005r. 

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Zainteresowania zawodowe w początkowym okresie pracy (doktorat) dotyczyły kriogeniki. W latach 1972-1985 był wykonawcą w grantach poświęconych budowie niskociśnieniowych urządzeń skraplających z rozprężarkami niskociśnieniowymi. Kolejnym obszarem jego zainteresowań były problemy gospodarki cieplnej i wykorzystania odpadowych źródeł ciepła, co zaowocowało zbudowaniem w 1993r układu ORC wykorzystującego wielołopatkową rozprężarkę rotacyjną. W tym też czasie zainteresował się odnawialnymi źródłami energii i zagadnieniami polityki energetycznej Polski. Jest autorem ponad 220 publikacji, w tym 5 książek. Recenzował wiele prac naukowych i wniosków o granty.

3.    Specjalizacja.

Praca habilitacyjna dotyczyła teorii łopatkowych maszyn rotacyjnych. Jej rozwinięcie to monografia poświęcona gazowym objętościowym maszynom energetycznym. Autor wykazał dużą ich przydatność w układach ORC o mocy mniejszej od 20 kWe. W ostatnim okresie wiele czasu poświęcił problemom konwersji energii i zagadnieniom autonomicznych regionów energetycznych. Kierował grantem Unii Europejskiej o nazwie ENERGYREGION, współpracując z Gminami z Niemiec (5), Polski (4 podmioty), Czech (2), Słoweni (1). Był też Kierownikiem Komitetu Ekspertów zespołu „Energia” w DCZT. Kierował kilkunastoma grantami KBN, NCBiR oraz UE. Był członkiem Komisji ds. Energii powołanej przez MNiSzW. Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, członek SIMP i PTMS.

Prof. dr hab. inż. Jan Taler, Politechnika Krakowska

1.    Wykształcenie.

Ukończone studia wyższe na Politechnice Krakowskiej. Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych,habilitacja -1987 r., tytuł profesora -1994 r., stanowisko prof. zw.1998 r.

Pełnione funkcje: 2 lata v-ce dyrektor Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki (1991-1993), Dyrektor Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki (1993-2009), Kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych (od 1.09.2009 do 31.10.2012 r.), Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (od 1.11.2012 r.)

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Energetyka, termodynamika i wymiana ciepła, odwrotne zagadnienia wymiany ciepła, dynamika kotłów parowych, naprężenia cieplne, obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych, numeryczne modelowanie procesów przepływowo-cieplnych, monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych. Autor 12 książek w języku polskim, angielskim i niemieckim, oraz 230 artykułów również w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz 1 w języku rosyjskim. Wygłoszenie 73 referatów międzynarodowych konferencjach zagranicznych. Zrecenzowanie 121 artykułów do międzynarodowych czasopism zagranicznych. Autor 5 patentów.

3.    Specjalizacja.

Obliczenia i monitorowanie naprężeń cieplnych i trwałości resztkowej elementów ciśnieniowych kotłów. Symulacje i monitorowanie zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych w dużych kotłach energetycznych.  Symulacje i monitorowanie zanieczyszczeń komory paleniskowej, przegrzewaczy i innych powierzchni ogrzewalnych w kotle. 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

1.    Wykształcenie.

Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej, autor wielu publikacji w zakresie dynamiki konstrukcji, monitorowania i diagnostyki konstrukcji, robotyki i mechatroniki

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Twórca i współtwórca ponad 50 patentów. Zainteresowania naukowe w zakresie dynamiki konstrukcji, monitorowania i diagnostyki konstrukcji, robotyki i mechatroniki. Kieruje wieloma projektami badawczymi  we współpracy z przemysłem krajowym i międzynarodowym, a wyniki tych prac wielokrotnie wdrożono w praktyce. Twórca wielu firm działających w obszarze wysokich technologii.

3.    Specjalizacja.

Technologie IoT, Big Data, badania integralności konstrukcji i degradacji materiałów oraz efektywność energetyczna.

 Moderatorzy

Krzysztof Dembiński, Główny Technolog Procesu ZRE Katowice S.A.

1.    Wykształcenie.

Ukończone studia wyższe na Politechnice Śląskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn o specjalizacji: eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Energetyka zawodowa

3.    Specjalizacja.

Technologie i procesy w energetyce

4.    Największy sukces zawodowy.

Droga do sukcesu wyłożona jest porażkami, jako kamienie milowe w osiągnięciu triumfu są nieodzownym i istotnym elementem sukcesu, wzbogacają nasze doświadczenie.

Pierwszą porażką był rok 1999, zatrudniony w poprzedniej firmie na stanowisku Inżyniera budowy, przy budowie bloku gazowo-parowego w Nowej Sarzynie, przepracowałem tam tylko trzy miesiące. Nie potrafiłem pogodzić świeżo nabytej wiedzy ze studiów z surową rzeczywistością budowy bloku 116MWe „ na ścianie wschodniej” Polski. Między innymi konsekwencją tego rozczarowania, było aplikowanie do ZRE Katowice na stanowisko Starszego Referenta d.s. Technologii. W 2001r. przy drobnej modernizacji sit parowych, moja pierwsza dokumentacja koncesyjna, przy odbiorze której,  Inspektor UDT nie przyjął za pierwszym razem... miał uwagi, po wprowadzeniu których, dokumentacja została zatwierdzona. W 2004r. kończąc projekt modernizacji pomp wody chłodzącej bloku 200MW (który wdrożono), nie udało mi się rozpropagować tego rozwiązania na kolejne bloki tej klasy. W 2008r. przy projektowaniu rurociągów wysokoparametrowych bloku na parametry nadkrytyczne, nie udało mi się w pierwszym podejściu rozwiązać wszystkich problemów technicznych... wymagało to korekt i kolejnych rewizji dokumentacji. W 2011r. na jednym z procesów odwoławczych dotyczących modernizacji bloku energetycznego, nie udało mi się przekonać arbitrażu, że mamy rację... a mieliśmy! Do 2017r., przez cały okres pracy zawodowej, każda niewygrana oferta, przy której współtworzyłem wkład merytoryczny, była dla mnie zawodową porażką... a było ich wiele.

5.    Zainteresowania prywatne.

Historia fizyki, filozofia przyrody, literatura podróżnicza.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłaby to... 

grawitacja

 Marcin Kost, Dyrektor Biura Realizacji Projektów ZRE Katowice S.A.

1.    Wykształcenie.

Dr inż. w zakresie inżynierii materiałowej (Politechnika Warszawska). MBA (Uniwersytet w Sztokholmie i Uniwersytet Ekonomiczny Kraków). Mgr inż. Mechanika i Budowa Maszyn specjalizacja Lotnictwo (Politechnika Warszawska)

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.

Zarządzanie projektami.

3.    Specjalizacja.

Zarządzanie projektami.

4. Największy sukces zawodowy.

Jeszcze przede mną.

5. Zainteresowania prywatne.

Motocykle, muzyka poważna.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to ...

Nie majstrowałbym przy tym świecie, już lepiej zbudować jakiś od nowa.

 

 

    

Sponsorzy IV Konferencji ZRE Katowice SA w wystąpieniach:

„Jak serwisować maszyny i urządzenia energetyczne, aby minimalizować zakresy i koszty utrzymania ruchu – 25 lat doświadczeń Ecol Sp. z o.o."

Wojciech Majka, Ecol Sp. z o.o.

1.   Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Instytucie Maszyn i Urządzeń  Energetycznych. Praca dyplomowa pisana w ramach projektu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy). Absolwent Warsaw-Illinois EMBA Uniwersytetu Illinois at Urbana Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego. 

2.    Obszar zainteresowań zawodowych:
Podstawową działalnością w ramach wykonywanych obowiązków jest zarządzanie przedsiębiorstwem Ecol Sp. z o.o. W ramach specjalizacji od początku pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą optymalizacją procesów produkcyjnych, zwłaszcza w aspekcie niezawodności ze względu na smarowanie maszyn i urządzeń rozwijając usługi serwisu olejowego dla przemysłu. Jest konsultantem w zakresie diagnostyki olejowej, smarowania i utrzymania ruchu.

3.    Specjalizacja.
Diagnostyka olejowa

4.    Największy sukces zawodowy.
Ciągły rozwój Ecol Sp. z o.o. na coraz to nowszych rynkach i ustawiczne poszerzanie oferty. Do jednych z największych wyzwań należało zdanie egzaminu  na „Certyfikowanego specjalistę ds. Trybologii i Smarowania STLE” - Society of Tribologists and Lubrication Engineers. 

5.    Zainteresowania prywatne.
Historia współczesna, myślistwo, rowery. 

 ***

„Uszczelnienia podatne typu honeycomb – nowe rozwiązania"

Marcin Biegas, Hexar Sp. z o.o.

1.    Wykształcenie.
Ukończone studia wyższe na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa, i Wydział Transportu.

2.    Obszar zainteresowań zawodowych.
Nowoczesne technologie wydłużające czas pracy części turbin energetycznych i urządzeń pomocniczych. 

3.    Specjalizacja.
Projektowanie oraz nadzór nad wykonaniem i montażem uszczelnień typu honeycomb, projektowanie części armatury z uwzględnieniem zjawisk generowanych przez przepływ.

4.    Największy sukces zawodowy.
Powołanie do życia firmy HEXAR sp. z o. o.

5.    Zainteresowania prywatne.
Muzyka, motocykle, historia II wojny światowej.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to ... 
Powrót do tradycyjnych wartości, kiedy dane słowo coś znaczyło a ludzie mieli do siebie szacunek.

 ***

 "Wpływ jakości grafitu na niezawodność uszczelnień wysokotemperaturowych"

Radosław Sieczkowski, Spetech Sp. z o.o.

1. Wykształcenie.
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn specjalności uszczelnienia i technika uszczelniania

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
Zagadnienia szczelności połączeń kołnierzowych stosowanych w urządzeniach  ciśnieniowych.

3. Specjalizacja.
Uszczelnienia spoczynkowe.

4. Największy sukces zawodowy.
Rozwiązanie problemu nieszczelności reaktora syntezy amoniaku w Grupie Azoty S.A.

5. Zainteresowania prywatne.
Muzyka, turystyka górska.

6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, była by to...
bieda w krajach trzeciego świata.

 ***

 "Budowa bloków energetycznych ma parametry nadkrytyczne  ryzyko ubezpieczeniowe
i underwriting”

Zenon Gawronek, Aesseal Polska Sp. z o.o.

 

1. Wykształcenie.
Studia Wyższe magisterskie Inżynierii Produkcji i Energetyki, Wydział Uniwersytetu Rolniczego im. Hugon Kołłątaja w Krakowie

2. Obszar zainteresowań zawodowych.
22 letnie doświadczenie w dziedzinie uszczelnień przemysłowych, nabyte w trakcie świadczenia doradztwa technicznego realizowanego na potrzeby przemysłu

3. Specjalizacja.
Serwis i Naprawa Maszyn.

4. Największy sukces zawodowy.
Na stanowisku Dyrektora Techniczno-Handlowego Aesseal do maja 2015r. 

 

 ***

„Grupa AXA w Polsce i na świecie”  

Zbigniew Jęksa, AXA TUiR SA 

 

1. Wykształcenie
Magister wychowania fizycznego, magister ekonomii. Ukończone studia doktorskie w zakresie zarządzania


2. Obszar zainteresowań zawodowych
Szeroko rozumiana problematyka ubezpieczeń


3. Specjalizacja
Ubezpieczenia korporacyjne – majątkowe i bussines interruption


4. Największy sukces zawodowy
Mój zespół (obecny i poprzedni) i osiągane z nimi wyniki


5. Zainteresowania prywatne
Zagadnienia medyczne, szwajcarska sztuka zegarmistrzowska, piłka nożna


6. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na świecie, byłoby to:
Zapewnienie wszystkim zdrowia i osobistego szczęścia

 


ZRE Katowice
 

ul. Gen. Jankego 13
40 – 615 Katowice
tel. +48 32 78 98 213
fax + 48 32 78 98 352
www.zre.com.pl
e-mail zre@zre.com.pl

Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice